BOTOX VE DYSPORT'UN HAZIRLANIŞI..


estetik cerrahi Dünyada 30 civarında BOTOX® muadili olsa da, ülkemizde yasal olarak kullanıma sunulmuş sadece 2 botulinum toksin ürünü var: BOTOX® (A.B.D.) ve DYSPORT® (Fransa).. Bu iki ürünün kullanım için hazırlanışı ve ünite hesapları farklıdır. Sürekli BOTOX® kullanan bir cerrahın DYSPORT® kullanımına geçmesi, sulandırma ve eşdeğer dozda botulinum toksin uygulama açısından sıkıntı yaratabilir. Bu bölümde bu ürünlerin sulandırılışı ve doz hesaplarını basitçe anlatacağım..

estetik cerrahi Öncelikle şunu belirtmek gerek: göreceğiniz gibi hem BOTOX®, hem de DYSPORT® için doz ölçümlerinde 'ünite' birimi kullanılıyor; ama, bu üniteler aynı değil. BOTOX® dan bahsederken ünite diyorsak 'BOTOX® ünitesi'; DYSPORT® dan bahsederken 'DYSPORT® ünitesi'ni kastediyoruz.. İkisi farklı şeyler..


BOTOX®♥ Bir A.B.D. firması olan Allergan'ın ürünü olan BOTOX®, değişik dozlarda (100 ünitelik ve 200 ünitelik flakon gibi) üretilse de, ülkemizde estetik amaçla genellikle 100 ünitelik formu kullanılıyor. Bu yüzden tüm hesapları 100 ünitelik flakon üzerinden hesaplayacağız..

♥ Kimileri farklı miktarda serum fizyolojik (%0.9 NaCl) kullanıyor olabilir ama ben BOTOX®'u 3 cc. serum fizyolojik ile sulandırıyorum.

♦ 3 cc. S.F. ile sulandırılmış BOTOX® flakonunda toplamda 100 ünite BOTOX® bulunuyor.

♣ Ben BOTOX®'u yüzde sadece yüzün üst 1/3 ünde kullanıyorum; yani her iki göz kenarı (kaz ayağı bölgeleri), iki kaş arası ve alnın orta kısmına.. Bu alanlara toplamda 50 ünite botox enjekte ediyorum. Yani 3 cc.lik ve 100 ünitelik flakonu 2 kişiye kullanıyorum.. Kişi başı toplamda 50 üniteyi (yani 1,5 cc. sulandırılmış BOTOX®'u) alın orta kısım, iki kaş arası ve kaz ayağı bölgelerine enjekte ediyorum..

♣ Toplam 1.5 cc. (50 ünite) BOTOX®'un, 0.5 cc.sini (yani 16.6 ünite) kaz ayağı bölgelerine (sola 0.25 cc. yani 8.3 ünite ve sağa 0.25 cc. yani 8.3 ünite) yapıyorum. Kalan 1 cc. (yani 33.4 ünite) BOTOX®'u ise alın orta kısım ve iki kaş arasındaki bölgeye enjekte ediyorum..

♣ Biraz da meslek sırlarımdan bahsedeyim:

BOTOX®, sulandırılırken kullandığınız Serum fizyolojiğin markası önemli. Piyasadaki bir çok S.F., BOTOX®'u sulandırmakta kullanıldığında, ürünün enjeksiyon sırasında aşırı ağrı yapmasına yolaçıyor. Bu yüzden BOTOX® sulandırılırken belli marka serum fizyolojiklerin kullanılması öneriliyor. Biz de bu, ağrı yapmayan serum fizyolojik markalarını kullanıyoruz.

Yüz ünitelik BOTOX® flakonunu sulandırdık ve 50 ünitesini kullandık; kalan 50 ünite BOTOX® dolu olan flakonu ne yapacağız? Aslında BOTOX® un prospektüsüne baksanız 4 saatte kullanınız yazar; fakat bundan 10-15 sene önce Allergan firması, A.B.D. de BOTOX® u sık kullanan doktorları toplayarak bir sempozyum gerçekleştirdi. Bu sempozyumda bir çok doktorun sulandırılmış BOTOX® u buzdolabının kapağında 4-6 hafta kadar bekletebildiği ortaya çıktı. Sempozyum sonunda edinilen bilgiler bir kitapçık şeklinde, A.B.D. plastik cerrahi dergisinin eki olarak dağıtıldı ve sulandırılmış BOTOX® un 4 hafta kadar güvenle buzdolabının kapağında saklanabildiği duyuruldu.

BOTOX® enjeksiyonunda önemli noktalardan biri enjeksiyonu yaparken enjekte ettiğiniz dozu takip etmek, sağ-sol taraflara eşit miktarda BOTOX® enjeksiyonu yapmaktır. Bu yüzden bende artık alışkanlık oldu; sol tarafa enjeksiyon yapacaksam enjektöre sadece sol tarafa enjekte edeceğim miktarı çekiyorum. Sağ tarafa geçerken enjektör tamamen boşalmış oluyor ve enjektöre sadece sağ tarafa enjekte edeceğim kadar BOTOX® u çekiyorum.. Böylece bir tarafa fazla, diğer tarafa eksik enjeksiyon ihtimali kalmıyor. Ayrıca enjektör her seferinde az dolu olduğundan enjeksiyon sırasında enjektörün kontrolü daha da kolaylaşıyor.

Bir diğer dikkat ettiğim nokta da, enjeksiyonu yaparken BOTOX® u boşa harcamamak. Belki bilmiyorsunuz ama BOTOX® şu anda dünyada satılan en pahalı üründür. Elmasdan bile pahalıdır. Ağırlığa göre hesaplarsanız flakonun içindeki BOTOX® kadar elmas daha ucuza geliyor. A.B.D. li bir cerrah merak edip bu konuyu araştırmış ve dünyada ağırlığa göre hesaplanınca satılan en pahalı şeyin BOTOX® olduğunu bulmuş. Yani, BOTOX® un her damlası paradır, boşa harcanmaması lazım..

Bir çok eğitim videosunda bile görüp üzüldüğüm bir nokta var: enjeksiyon yapılırken iğne geri çekildiğinde tam iğnenin girdiği noktada bir damla botox kalıyor ve enjeksiyonu yapan kişi orayı bir gazlı bezle siliyor. İşte o silinen damla aslında bir miktar BOTOX®; ve tamamen boşa gidiyor. Bu kadar değerli birşeyi gazlı bezle silip atmamak gerek. Ben bunu önlemek için şöyle bir teknik geliştirdim: iğneyi batırıyorum, iğnenin ucunu, ciltaltındaki kemiğe değdirmeden mimik kası içinde kalmasına dikkat ediyorum (iğnenin ucu kemiğe değerse kemiğin zarını -periostu- zedeliyor ve bu da ağrıya yolaçıyor). İğnenin ucu mimik kasının içinde iken enjektörün pistonuna parmağımla basınç uyguluyor ve enjeksiyonu yapıyorum. İğneyi geri çekerken parmağımın baskısını (pistondaki basıncı) azaltıyorum; böylece iğnenin ucu ciltten dışarı çıkarken içinde basınç olmuyor ve iğne dışarı çıktığında cilt üzerine bir damla BOTOX® bırakmıyor.. Böylece BOTOX® kesinlikle boşa harcanmıyor. Her enjeksiyon yapılan yerde bir damla BOTOX® kalsa, boşa harcanan BOTOX® miktarını siz düşünün. Bu, iğneyi dışarı çekmeden pistondaki basıncı sıfırlamak, BOTOX® u boşa harcamamak için çok iyi bir yöntemdir..DYSPORT® ve BOTOX® - DYSPORT® DOZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI♥ DYSPORT®, Fransız Ipsen firmasının ürünü olup üretim şekli, sulandırılması ve dozajı, BOTOX®'dan tamamen farklıdır. Bir kez BOTOX®'a alışmış bir cerrahın DYSPORT® dozunu ayarlaması zor olabilir. Bu yüzden burada önce DYSPORT®'un hazırlanışını daha sonra da aşağıda bu iki ürünün doz karşılaştırmasını yapacağım..

♣ Bir DYSPORT® flakonu 500 DYSPORT® ünitesi botulinum toksin içeriyor..

♥ DYSPORT® un toplamda 100 BOTOX® ünitelik 1.5 flakon BOTOX®'a, yani 150 ünite BOTOX®'a denk dozajda botulinum toksin içerdiği söyleniyor.

♣ Yani, 500 ünitelik DYSPORT® flakonu, 150 ünitelik BOTOX®'a (1.5 flakon Botox®) esittir (etki olarak eşdeğerdir)....

♣ DYSPORT® flakonunu 4.5 cc. serum fizyolojikle sulandırırsak, 4.5 cc. içinde 500 ünite botulinum toksin içeren DYSPORT® elde ederiz..

♣ Bu durumda DYSPORT® u 4.5 cc. serum fizyolojikle sulandırırsak, uygulama sırasında aynı BOTOX® uyguluyormuş gibi enjeksiyon yapabiliriz.. Yani kişi başı, alın-göz kenarları (kaz ayağı bölgesi)-iki kaş arasına, 1.5 cc. sulandırılmış DYSPORT® yeterli olacaktır..

♣ BOTOX® a alışmış bir cerrahın DYSPORT® kullanmak için, DYSPORT® flakonunu sadece BOTOX® u sulandırdığının 1.5 katı serumla sulandırması yeterli olacaktır. Enjektöre çekip kullanacağı hacim (dolayısıyla ünite) yine aynı kalacaktır..

♣ Botox® u 2cc. ile sulandırıyorsa ve kişi başı 1cc. BOTOX® kullanıyorsa (2 hastaya yeter), DYSPORT® u 3 cc. ile sulandırıp kişi başı yine 1cc. kullanması (3 hastaya yeter) yeterli olacaktır..